Blogger Tips and Tricks Latest Tips For BloggersBlogger Tricks
Image1 Image2 Image3 Image4

อบรมหลักสูตรการขาย แค่พูดเป็นก็ขายได้อบรมหลักสูตรการขาย แค่พูดเป็นก็ขายได้


อบรมวันพฤหัสที่ 30 มิถุนายน 2559
อบรมที่ โรงแรม S15 สุขุมวิท
ราคาพิเศษท่านละ 2,900 บาท
ราคา 2 ท่าน ท่านละ 2,300 บาท
ราคา 4 ท่าน ท่านละ 1,900 บาท

คุ้มอย่างนี้ มีที่เดียว รีบสำรองที่นั่งด่วน

ลงทะเบียนได้ที่

Sales Admin : 092-492-9929 คุณแอน 
Email : amornpan.tess@gmail.com

หลักสูตร ขายประกันอย่างไร ให้โดนใจทะลุเงินล้าน

อบรมหลักสูตร ขายประกันอย่างไรให้โดนใจทะลุเงินล้าน 


ค่าใชจ่ายในการอบรม หักลดหย่อนภาษีได้ 200 %
ราคา 1 ท่าน ท่านละ 4,500 บาท

ราคา 4 ท่าน ท่านละ 3,375 บาท

ราคา 6 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ราคา 8 ท่าน ท่านละ 2,800 บาท
รวมเอกสารประกอบการสัมมนา ป้ายชื่อ
สมุดปากกา อาหารกลางวัน อาหารว่าง
พร้อมรับใบประกาศ


ลงทะเบียนได้ที่

Sales Admin : 092-492-9929 คุณแอน 
Email : amornpan.tess@gmail.comหลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 8 เมษายน

หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ

 

คอร์สนี้เหมาะสำหรับนักขาย หรือผู้เริ่มต้นขาย
อบรมวันที่
  ศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2559

(จำนวนจำกัด รีบสำรองที่นั่งด่วน)

อบรมหลักสูตร เทคนิคการขายขั้นเทพ
 


 
สำรองที่นั่งได้ที่ Email: Contact.tesstr@gmail.com 
Call Center: 02-577-5369 
ฝ่ายขาย: 099-162-9559
Line ID: Tesstraining 
Facebook Page: ฝึกอบรมการขายและการบริการ Tess Training

ค่าใชจ่ายในการอบรม หักลดหย่อนภาษีได้ 200 %
 
ราคา 1 ท่าน ท่านละ 4,500 บาท

ราคา 4 ท่าน ท่านละ 3,375 บาท

ราคา 6 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ราคา 8 ท่าน ท่านละ 2,800 บาท
รวมเอกสารประกอบการสัมมนา ป้ายชื่อ
สมุดปากกา อาหารกลางวัน อาหารว่าง
พร้อมรับใบประกาศ
 


เปิดอบรมฟรี! หลักสูตรสุดยอดการเป็นวิทยากร


เปิดอบรมฟรี! หลักสูตรสุดยอดการเป็นวิทยากร 
Train the Trainer (ราคาเต็มท่านละ 8,900 บาท)
หากสอบผ่านได้รับใบประกาศฯและเป็นวิทยากรสังกัดบริษัทเราทันที

เปิดรับสมัคร 1 เมษายน - 30 เมษายน 59
ประกาศผลผู้ได้เข้าอบรมฟรี วันที่ 2 พฤษภาคม 2559
อบรมวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00-16.00 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการขายการตลาดและการบริการเท่านั้น
2) ไม่จำเป็นว่าต้องเคยสอนมาก่อน
3) เป็นผู้มีใจรักในการถ่ายทอดความรู้
4) มีความสนใจและตั้งใจในการพัฒนาตนเอง
5) ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดสถานศึกษา

หลักฐานในการยื่นสมัคร คือ
บรรยายเกี่ยวกับตนเองให้น่าสนใจ
และบรรยายประสบการณ์เกี่ยวกับการขายการตลาดและการบริการ
ใส่กระดาษไม่เกิน 1 หน้า A4
ส่งข้อมูลมาที่ 
Contact.tesstr@gmail.com

ประกาศผลผู้ได้เข้าอบรมฟรี วันที่ 2 พฤษภาคม 2559
อบรมวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00-16.00 น.

กลยุทธ์รักแลกใจเพื่อการบริการที่ยอดเยี่ยม

กลยุทธ์รักแลกใจเพื่อการบริการที่ยอดเยี่ยม


 
4 พฤษภาคม 2559
ท่านละ 3,900 บาท 
(ราคายังไม่รวม Vat)


หลักการและเหตุผล
ในสถานการณ์ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า คนได้หันมาให้ความสำคัญกับการให้การบริการด้วยเทคนิคการบริการด้วยใจอย่างแพร่หลาย การบริหารทีมงานบริการที่ดีนั้น นอกจากจะใช้อำนาจในการบังคับหรือกดดันพนักงานแล้ว เทคนิคที่ทำให้ลูกน้องหันมา เกิดความอยากที่จะทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายด้วยใจแล้วนั้น ก็จะเป็นในเรื่องของ การใช้ใจแลกใจ เริ่มต้นจากการสร้างมูลค่าในงานที่ทำให้มีคุณค่าทางใจให้กับนักบริการทุกคน เพราะจะทำให้งานที่ยากลำบาก เกิดช่องว่างในการทำงานน้อยที่สุด หากลูกน้องรักหัวหน้า รักองค์กร รักในหน้าที่ที่ทำ งานที่เขาเหล่านั้นทำออกมาก็จะเป็นงานที่มีคุณภาพ รวมไปจนถึงคุณภาพในการบริการที่เหนือความคาดหมายให้ลูกค้าได้เกิดความประทับใจอีกด้วย หลักสูตรนี้ได้ออกแบบหัวข้อการอบรม เกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ การเพิ่มกำลังใจเ พิ่มมูลค่าทางใจในการทำงานในตนเอง รวมไปจนถึงหลักปฏิบัติที่ดีในการทำงาน  และการสร้างความสุขให้ เกิดความสำเร็จในการทำงานที่ดีตามมาอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
          1. เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน และพัฒนาศักยภาพในการบริการให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นในมาตรฐานเดียวกัน
          2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในขั้นตอนการและวิธีการ การเป็นผู้บริการยุคใหม่ อย่างมืออาชีพ
          3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิค การเลือก การบริการ การกระตุ้นแรงจูงใจ ให้กับลูกค้าในแต่ละแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
          4. เพื่อเสริมสร้างเทคนิคในการ ปลุกขุมพลังในตัวเอง และเพื่อนร่วมงานให้มีกำลังใจและเป้าหมายในการทำงานที่เข้มแข็งขึ้น
          5. เพื่อเพิ่มเทคนิคในเรื่องการบริการลูกค้า ให้มีความอยากในการมาใช้บริการอีกครั้งและแนะนำลูกค้าบอกต่อลูกค้าคนอื่นได้มากยิ่งขึ้น จนทำให้งานสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ให้สำเร็จ

หัวข้อสัมมนา
    -  ลักษณะการทำงานในรูปแบบการให้บริการยุคปัจจุบัน
    -   การปรับและสร้างพื้นฐานทัศนคติการทำงานที่ดี
    -    เทคนิคการสร้างทัศนคติเชิงบวก และแรงจูงใจให้ลูกค้า
    -    ความหมายของบริการที่ดี
    -    หัวใจของนักบริการ
    -   หลักปฏิบัติที่ดีของนักบริการ
    -  บุคลิกภาพพนักงาน และการวางตัวต่อลูกค้า
    -  ทิศทางในการทำงานที่มีเป้าหมาย
    -  เทคนิคการการใช้เสน่ห์ในตนเองเพื่อการบริการที่ดีเยี่ยม 
    -   Brand Ambassadors ในอุดมคติที่ดีของลูกค้า
    -     3 รู้คู่นักบริการ (รู้จักสินค้า, รู้จักความต้องการของลูกค้า, รู้จักวิธีการให้บริการเพื่อการขาย)
    -     ความหมายของนักขายความสุข
    -      ความพร้อมของผู้ให้บริการ
    -   ทิศทางในการทำงานที่มีเป้าหมาย
    -   เทคนิคการการใช้เสน่ห์ในตนเองเพื่อการบริการที่ดีเยี่ยม
     -     เทคนิคการควบคุมอารมณ์ลูกค้าด้วย 6Q
     -     สร้างประชาสัมพันธ์ง่ายๆ ด้วยตัวเอง
     -     นักบริการที่ปรึกษาเพื่อลูกค้าที่ไว้วางใจ
     -   สุดยอดนักบริการกับนักขายต่างกันอย่างไร
     -    หัวใจบริการที่สร้างความต่าง
     -    หลักการนำเสนอขายด้วยความสัมพันธ์
     -    เทคนิคการขจัดข้อร้องเรียนเปลี่ยนเป็นพึงพอใจ
     -    เข้าใจมุมมองตนเอง และมุมมองลูกค้า 
     -    การรับรู้ถึงปัญหาและวิธีเปลี่ยนมุมความคิด
     -    การรู้จักสร้างกำลังใจให้ตนเองในการแก้ไขปัญหา 
     -     สรุปเนื้อหาโดยรวม 
วิทยากรในการฝึกอบรม     อาจารย์ธนภัทร เรืองขาน

การศึกษา  Stamford International University, Thailand   MBA Marketing
                 West Coast College International university, Australia 
                 Business development certificate program Marketing Management
                 Ratchapat Suandusit University, Thailand  Bachelor of Public Relations
ปัจจุบัน

  • วิทยากรการขาย การตลาด และการบริการ ให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน
  • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Skin Concept (ผลิตภัณฑ์สกินแคร์)
  • ที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด Sister Spring Clinic และ Bangkok Clinic Revolution

หลักสูตร ปลุกพลังนักขายพิชิตใจลูกค้า

หลักสูตร ปลุกพลังนักขายพิชิตใจลูกค้า โดยบริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
สถาบันฝึกอบรมการขายและการบริการ

ต้องการข้อมูลรายละเอียดหลักสูตร
ติดต่อได้ทางอีเมลล์
Contact.tesstr@gmail.com
หัวข้อการบรรยาย
กิจกรรม “เปิดสมอง เปิดใจ”
ขจัดความคิดลบ ลดอคติก่อนการขาย (วิธีคิด ชีวิตบวก)
ศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเรา
        (แรงผลักดันสู่ความก้าวหน้าทางด้านการขายและการบริการ)
การรับรู้ตนเองทางบวก สู่การปลุกเร้าพลังในการขาย
มองปัญหาทางการขายอย่างมีทางออก (พิชิตทุกเป้าหมายชนะใจตนเอง)
เข้าใจงานและลูกค้าในแบบฉบับนักขายที่ไม่ขาย (เทคนิคการขายเสริมพลัง)
บุกบั่น มุ่งมั่น เพื่อยอดขายที่คุณเองก็ทำได้
เติมกำลังใจให้เต็มความสำคัญอยู่ไม่ไกล

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรลิขสิทธิ์ของอาจารย์แต่ละท่าน ห้ามคัดลอกและเลียนแบบ
Created By Sora Templates